November 17, 2016

Edukativna kampanja nastavljena u Ublima, Kuči

Početkom novembra posetili smo osnovnu školu „Đoko Prelević“ u  Ublima. Škola se nalazi u oblasti Kuča koju smo istraživali ovog leta i gde smo utvrdili nekoliko […]
November 16, 2016

Poseta Upravi za šume u Andrijevici

Posetili smo područnu jedinicu Uprave za šume u Andrijevici. Sa inženjerima šumarstva gospodinom Ljubišom Fatićem, šefom područne jedinice i gospodinom Žarkom Šekularcem razgovarali smo o stanju […]
November 4, 2016

Održano predavanje o gmizavcima Crne Gore i dinarskim gušterima u OŠ “Međuriječje”

U sklopu edukativne kampanje dr Katarina Ljubisavljević je u oktobru održala predavanje o gmizavcima Crne Gore u OŠ „Međuriječje“ u istoimenom selu opštine Kolašin. Međuriječje se […]
November 4, 2016

“U svetu guštera” – radionica za decu

U saradnji sa Udruženjem Roditelji organizovali smo u oktobru radionicu za decu  “U svetu guštera” u prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra u Podgorici. Deca su imala […]
August 19, 2016

Istraživanja na teritoriji Regionalnog parka prirode „Komovi“

Tokom jula meseca 2016. godine sprovedena su istraživanja na planinama novoustanovljenog  Regionalnog parka prirode “Komovi” kao i njegove neposredne okoline u cilju utvrđivanja distribucije i populacionih […]