August 14, 2016

Populaciona istraživanja mosorskog guštera u kanjonu reke Mrtvice

Planina Maganik omeđena je sa severo-istočne strane dubokim kanjonom reke Mrtvice, koji predstavlja jedan od najimpresivnijih predela u Crnoj Gori. Tokom druge polovine juna meseca 2016. […]
July 3, 2016

Terenska istraživanja na Orjenu

Tokom juna meseca obavili smo terenska istraživanja na području planine Orjen radi određivanja distribucije, populacionih parametara, karakteristika staništa i obrazaca aktivnosti mosorskog guštera.
June 17, 2016

Istraživanje dinarskih guštera se nastavlja i u 2016. godini

Istraživanje dinarskih guštera radi procene ugroženosti i određivanja prioriteta u zaštiti ovih vrsta i njihovih staništa u Crnoj Gori će biti nastavljeno u 2016. godini.
June 17, 2016

Održana prva konferencija Rufford fondacije za male projekte na Balkanu

Prva konferencija Rufford fondacije za male projekte koji su izvođeni u zemljama balkanskog regiona, održana je 21. i 22. marta 2016. godine u Banja Luci, Republika […]
June 10, 2016

Edukativna kampanja o dinarskim gušterima nastavljena na Cetinju

Nakon edukativne kampanje u školama opština Andrijevica i Danilovgrad, serija predavanja o gmizavcima Crne Gore i dinarskim gušterima nastavljena je na Cetinju. Prestonica se nalazi u […]