June 10, 2016

Populaciona istraživanja prokletijskog guštera (Dinarolacerta montenegrina)

Terenska istraživanja u cilju određivanja stanja populacije, karakteristika staništa i potencijalnih faktora ugrožavanja prokletijskog guštera (Dinarolacerta montenegrina) sprovedena su tokom jula meseca 2014. godine. Osim prikupljanja […]
June 10, 2016

Procena stanja populacija i staništa mosorskog guštera (Dinarolacerta mosorensis) na Prekornici

Tokom jula meseca sprovedena su terenska istraživanja na planini Prekornici u cilju određivanja populacionih parametara, karakteristika staništa i potencijalnih faktora ugrožavanja mosorskog guštera. Vizuelni transekti su […]
June 10, 2016

Sprovedena terenska istraživanja na Lovćenu u okviru realizacije projekta istraživanja i zaštite dinarskih guštera

Krajem juna i početkom jula meseca 2014. godine sprovedena su terenska istraživanja na Lovćenu u okviru realizacije projekta istraživanja i zaštite dinarskih guštera.   Osim primene […]
June 10, 2016

Predavanje na Odseku za biologiju, PMF-a u Podgorici

Na Odseku za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, u utorak 13. maja 2014. godine održano je predavanje pod nazivom „Istraživanje, očuvanje i promocija endemičnih balkanskih guštera […]