Edukativna kampanja nastavljena u Ublima, Kuči

Početkom novembra posetili smo osnovnu školu „Đoko Prelević“ u  Ublima. Škola se nalazi u oblasti Kuča koju smo istraživali ovog leta i gde smo utvrdili nekoliko novih nalazišta prokletijskog guštera. Učenike od sedmog do devetog razreda upoznali smo sa osnovnim ekološkim karakteristikama gmizavaca i vrstama koje nastanjuju Crnu Goru sa posebnim osvrtom na one koje se mogu naći u oblasti Kuča. Ukazano je na uzroke ugroženosti i značaj zaštite gmizavaca. Učenicima je posebno naglašen značaj zaštite staništa prokletijskog guštera koji se javlja u njihovoj okolini. Nakon prezentacije učenici su dobili edukativni i promotivni materijal u vezi dinarskih guštera. Održavanje prezentacije su nam omogućili direktorka škole Ljubinka Mićanović i profesorka biologije Ljiljana Jovićević kojima se ovim putem zahvaljujemo.

ubli1 ubli3 ubli4 ubli5