Kako možete pomoći

Ne krčite šume, osobito ne munikina stabla radi ogreva ili građe. Od munike nećete dobiti kvalitetnu dasku ili ogrev, a zauvek ćete uništiti stanište dinarskih guštera. Imajte na umu da je i munika zakonom zaštićena u Crnoj Gori!
Izbegavajte stvaranje otvorenog plamena u prirodi. Paljenje vatre u šumi je zabranjeno. Ako već pravite logorsku vatru u prirodi ne ostavljajte nikada vatru bez kontrole. Zimzeleno drveće je lako zapaljivo. Kada odlazite uvek proverite da li je vatra ugašena, nemojte ostavljati žar. Ne bacajte opuške od cigareta! Kada vidite požar ili dim u šumi, prijavite nadležnoj službi.
Ne bacajte otpad u prirodu! Osim što zagađuje prirodu, taj materijal zna često biti i veoma lako zapaljiv!
Upoznajte se i obavestite svoje prijatelje o postojanju i zaštiti dinarskih guštera, kao i značaju očuvanja njihovih staništa za biodiverzitet Crne Gore. Prokletijski gušter obitava samo u Prokletijama i nigde više na svetu. Ako uništimo njegovo stanište, ova vrsta će zauvek nestati!
Upozorite na narušavanje staništa dinarskih guštera (seču i paljenje šuma, odlaganje otpada, divlju gradnju).
Ne lovite i ne ubijajte guštere i upozorite one koji to rade.
Upoznajte se sa zakonom o zaštiti biljnih i životinjskih vrsta u Crnoj Gori, ovde