Novi naučni rad o rasprostranjenju mosorskog i prokletijskog guštera u Crnoj Gori

Dinarolacerta mosorensis

U naučnom časopisu Ecologica Montenegrina objavljen je rad o rasprostranjenju dinarskih guštera u Crnoj Gori. U radu je predstavljeno 16 novih nalaza, kao i kompilacija svih literaturnih podataka o rasprostranjenju mosorskog i prokletijskog guštera u ovoj zemlji.

Rad pod nazivom „New records and updated distribution of the endemic Balkan rock lizards Dinarolacerta spp. in Montenegro“ autora Katarine Ljubisavljević, Lidije Polović, Vuka Ikovića, Snežane Vuksanović, Vernesa Zagore, Aleksandra Uroševića i Ljiljane Tomović možete preuzeti ovde