Očekivani rezultati

Podaci o demografskim parametrima, karakteristikama staništa i mogućim uzrocima ugroženosti mosorskog guštera, zajedno sa skorašnjim podacima o morfološkim osobinama i karakteristikama životnog ciklusa ove vrste na istraživanim lokalitetima, mogu dati uvid u postojeće stanje populacija i predstavljati osnov za dalje praćenje populacionih trendova i preduzimanje konzervacionih strategija za očuvanje vrste i njenih staništa.
S obzirom da je prokletijski gušter potpuno neistražena vrsta, projekat će obezbediti prikupljanje prvih podataka o nekim demografskim parametrima i omogućiti davanje preporuka za mere zaštite i program praćenja ove stenoendemične vrste.
Prikupljeni podaci će pružiti osnovu za preduzmanje inicijative za stavljanje pod zaštitu nezaštićenih oblasti, kao što je tipski lokalitet prokletijskog guštera.
Dobijanje informacija o specifičnim i značajnim životnim zajednicama na određenom području, pruža osnov za implementaciju efikasnijih strategija zaštite od požara putem određivanja prioriteta pri suzbijanju požara.
Podaci o izboru staništa i topografskim faktorima omogućavaju uspostavljanje osnova za dalja istraživanja ključnih oblasti gde se pretpostavlja pojava ovih guštera.
Kampanja u cilju edukacije i podizanja nivoa svesti očekuje se da će izmeniti negativan i ignorantski stav prema gmizavcima i povećati nivo znanja o endemičnim vrstama i značaju njihove zaštite i očuvanja za biodiverzitet Crne Gore i Balkanskog poluostrva.