Održano predavanje o gmizavcima Crne Gore i dinarskim gušterima u OŠ “Međuriječje”

U sklopu edukativne kampanje dr Katarina Ljubisavljević je u oktobru održala predavanje o gmizavcima Crne Gore u OŠ „Međuriječje“ u istoimenom selu opštine Kolašin. Međuriječje se nalazi na ulazu u kanjon reke Mrtvice koji je istraživan u julu ove godine u sklopu terenskih aktivnosti projekta „Procena ugroženosti i određivanja prioriteta u zaštiti dinarskih guštera i njihovih staništa u Crnoj Gori“. Učenici različitih uzrasta upoznati su sa osnovnim karakteristikama gmizavaca i vrstama koje naseljavaju Crnu Goru, sa posebnim osvrtom na dinarske guštere kao i vrste koje su pronađene u kanjonu tokom terenskih istraživanja. Predočeni su mogući uzroci ugroženosti gmizavaca koje naseljavaju ovo područje i date preporuke učenicima o tome šta sami mogu učiniti kako bi zaštitili svoju okolinu i staništa gmizavaca. Učenicima je podeljen edukativni materijal u  vidu brošura, majici i postera. Zahvaljujemo se nastavnici Lidiji Raičević i ostalom nastavnom osoblju na ukazanom gostoprimstvu.

skola

Škola u Međuriječju

djaci prezentacija