Populaciona istraživanja mosorskog guštera u kanjonu reke Mrtvice

Dinarolacerta mosorensis

Planina Maganik omeđena je sa severo-istočne strane dubokim kanjonom reke Mrtvice, koji predstavlja jedan od najimpresivnijih predela u Crnoj Gori. Tokom druge polovine juna meseca 2016. godine obavili smo populaciona istraživanja mosorskog guštera na ovom području. Osim određivanja populacionih parametara ove vrste, prikupljeni su i podaci o distribuciji drugih predstavnika herpetofaune. Tokom rada na terenu uverili smo se da, za sada, kanjon Mrtvice zaista predstavlja jedan od retkih “kutaka netaknute prirode” u Crnoj Gori, s obzirom da nismo zabeležili antropogene uticaje na stanište mosorskog guštera.

Dinarolacerta mosorensis

Dinarolacerta mosorensis

Kanjon Mrtvice

Kanjon Mrtvice

Kapija želja

Kapija želja

Na terenu

Na terenu