Poseta Upravi za šume u Andrijevici

Posetili smo područnu jedinicu Uprave za šume u Andrijevici. Sa inženjerima šumarstva gospodinom Ljubišom Fatićem, šefom područne jedinice i gospodinom Žarkom Šekularcem razgovarali smo o stanju šuma na području opštine Andrijevica i ugrožavajućim faktorima, sa posebnim osvrtom na zonu bukovih i munikinih šuma na kamenjarima koje predstavljaju moguća staništa D. montenegrina. Ljubazni domaćini, kojima se ovim putem zahvaljujemo na gostoprimstvu, pomogli su nam i oko mapiranja potencijalnih staništa prokletijskog guštera na ovom području, a koja bi trebalo istražiti u narednom periodu.

sume-andrijevica