Predavanje na Odseku za biologiju, PMF-a u Podgorici

Na Odseku za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici, u utorak 13. maja 2014. godine održano je predavanje pod nazivom „Istraživanje, očuvanje i promocija endemičnih balkanskih guštera Dinarolacerta spp. u Crnoj Gori u okviru aktivnosti projekta finansiranog od strane Rufford fondacije.

Predavačica, dr Katarina Ljubisavljević upoznala je studente sa raznovrsnošću gmizavaca u Crnoj Gori, opštim odlikama i ekologijom dinarskih guštera, uzrocima njihove ugroženosti i postojećim merama zaštite. Predočen je značaj nastavka istraživanja čime bi se dobile osnove za preduzimanje daljih mera zaštite radi očuvanja ovih endemičnih vrsta značajnih za biodiverzitet Crne Gore i Balkana. Studenti su pozvani da se pridruže projektnom timu na terenskim istraživanjima dinarskih guštera tokom juna i jula meseca. Studentima su se obratili i Mihailo Jovićević, saradnik u nastavi, kao i dr Lidija Polović, članica projekta, koja je istakla značaj zaštite Bukumirskog jezera i okoline kao jednog od centara endemičnih taksona herpetofaune Crne Gore. Osim toga što su bili prisutni u velikom broju, studenti su putem postavljanja pitanja bili veoma zainteresovani za način prikupljanja podataka na terenu, ekološke karakteristike guštera i nedostatak zakonske regulative kada je u pitanju zaštita prokletijskog guštera.

Zahvaljujemo se Odseku za biologiju i Mihailu Jovićeviću na gоstоprimstvu i pоmоći u оrgаnizоvаnju prеdаvаnjа.

Predavanja u Podgorici Predavanja u Podgorici1