Predavanje o prokletijskom gušteru na izložbi „Posebna je Crna Gora“ Prirodnjačkog muzeja

Dr Katarina Ljubisavljević održala je dva predavanja o gušterima u okviru izložbe Prirodnjačkog muzeja „Posebna je Crna Gora“ koja se održava u Ministarstvu kulture na Cetinju od 15. februara do 15 marta 2017. godine. Prvo predavanje o nekim interesantnim činjenicama vezanim za guštere bilo je namenjeno učenicima nižih razreda osnovne škole, dok su drugom predavanju pod nazivom „Prokletijski gušter – simbol posebnosti prirode Crne Gore“ prisustvovali učenici viših razreda. Putem prezentacije predstavljen je diverzitet herpetofaune Crne Gore sa posebnim osvrtom na endemične balkanske vrste poput dinarskih guštera. Ukazano je na važnost očuvanja njihovih staništa. Učenici su čuli priču o tome kako je utvrđeno postojanje nove vrste za nauku – prokletijskog guštera na teritoriji Crne Gore. Osim toga, informisani su i o osnovnim ciljevima i rezultatima dva projekta na dinarskim gušterima.

izlozba_1a izlozba_1izlozba_3 izlozba_2