Sprovedena terenska istraživanja na Lovćenu u okviru realizacije projekta istraživanja i zaštite dinarskih guštera

Krajem juna i početkom jula meseca 2014. godine sprovedena su terenska istraživanja na Lovćenu u okviru realizacije projekta istraživanja i zaštite dinarskih guštera.

 

Osim primene standardnih metoda za određivanja veličine i gustine populacije, prikupljeni su i brojni podaci o karakteristikama staništa mosorskog guštera na ovoj planini, prisustvu drugih predstavnika herpetofaune i antropogenom uticaju na samo stanište. Mosorski gušter naseljava nekoliko lokacija u okviru NP Lovćen koje su omiljena izletišta i skoro obavezne destinacije za turiste koji posećuju Crnu Goru, ali i mesta dozvoljene gradnje u samom parku. Na žalost, posle izletnika i turista ostaju hrpe smeća i paljevina od logorskih vatri upravo na samom staništu mosorskog guštera. Takođe, lokalno stanovništvo očigledno koristi male vrtače za odlaganje kabastog otpada.

 

Ženka mosorskog guštera Stanište mosorskog guštera na Lovćenu Smeće na staništu mosorskog guštera Mosorski gušter na Lovćenu Istraživanje na Lovćenu Smeće i kabasti otpad na staništu mosorskog guštera Projektni tim sa saradnicima na Lovćenu Istraživanje na Lovćenu Terenska istraživanja na Lovćenu