Terenska istraživanja na Orjenu

Fieldwork on Orjen Mt

Tokom juna meseca obavili smo terenska istraživanja na području planine Orjen radi određivanja distribucije, populacionih parametara, karakteristika staništa i obrazaca aktivnosti mosorskog guštera. Podaci prikupljeni metodom vizuelnih transekata će dalje biti statistički obrađeni. Registrovani su i drugi predstavnici herpetofaune, kao što su zidni gušter, zelembać i plavi gušter. Ovaj region predstavlja podneblje sa najvećom količinom padavina u Evropi, u šta smo se i sami uverili često prekidajući rad usled iznenadnih pljuskova. Uprkos tome, šumski požari na Orjenu su česti što se negativno odražava i na stanište mosorskog guštera.

Stanište mosorskog guštera na području Orjena

Stanište mosorskog guštera na području Orjena

Terenska istraživanja na Orjenu

Terenska istraživanja na Orjenu

Mosorski gušter

Mosorski gušter

Obični zidni gušter

Obični zidni gušter

Plavi gušter

Plavi gušter

Sprema se oluja

Sprema se oluja

Stabla munike izgorela u požaru na Orjenu

Stabla munike izgorela u požaru na Orjenu

Šumski požar na Orjenu (preuzeto sa http://radiojadran.com/)

Šumski požar na Orjenu (preuzeto sa http://radiojadran.com/)

Šumski požar na Orjenu (preuzeto sa http://radiojadran.com/)

Šumski požar na Orjenu (preuzeto sa http://radiojadran.com/)